Studies in the Scriptures

Tabernacle Shadows

 The PhotoDrama of Creation

[left.htm]

 

ИЗСЛЕДВАНЕ НА ПИСАНИЯТА

Пътят на праведния е като виделото на разсъмване,
което все повече светлее, докато настане съвършен ден

 

 СТУДИЯ Х

ВРЕМЕТО Е БЛИЗО

 

Нищо не се намесва. Установяване на Христовото Царство, дело, което прогресира сега. Свидетелството на пророчеството съвпада. Мъдрите със светска мъдрост виждат много. Наблюдаващите светии виждат по- определено. Възможността всички да имат очи, отворени в правилното направление. 

 

Времето е близо за установяване Царството на Изкупителят. Това е действащо съвместно с предходните глави свидетелство. Нищо не се намесва. След октомври 1872 г. ние всички живеем в Седмото Хилядолетие. Остатъкът от власт на езическите царства трябва да се прекрати с годината 1914. Великият първообразен юбилей, Времената за Възстановяване на всичко, имат своето начало в годината 1874, когато присъствието на Великият Възстановител също е надлежно. Начинът на завръщането му и характера на делото му досега, са в точно съответствие с детайлите на пророчеството. Заключителните черти на тази диспензация, която сега разглеждаме, са в съвършено съгласие с тези на Юдейския образ. Илия дойде и е приет, както е предсказано, а предсказаното проклятие- Великото Време на скръб е  вече предстоящо. Човекът на греха, открил всичките си омразни деформации и почти извървял предсказания си курс, затова току пред нас е великото събитие - установяване на дългообещаното Царство на Месия. Не само това, но установяването му сега е в прогрес. Подкопаването и прекатурването на царствата на този свят под управлението на Княза на тъмнината - Князът на този свят, се виждат до известна степен дори за естественото око от децата на този свят, но се виждат много по- ясно какви ще бъдат, от онези, които се взират в разчулите  се събития през бинокъла на Божието Слово, който бинокъл нагласен на подходящ фокус, приближава до погледа отдалечените неща и способства на Божиите чеда да разпознаят най- малките подробности, които естественото око не може да различи, както и водещите черти, които светските държавници и философи виждат, но в смътни очертания. Дори мъдрите със светска мъдрост могат да различат социалната скръб, която се разгорещява, когато преобладаващото невежество отстъпва мястото на по-голямо общо знание и лична независимост, макар че напразно се надяват на някакво неизвестно и неочаквано благоприятно обръщане на нещата. Все пак, както е описано в Писанията, сърцата им отслабват от страх и очакване на онова, което ще настъпи на земята - защото виждат сега в действие разклащането на символичните небеса и схващат, че с това люлеене и премахване властта на заблудата, суеверието и религиозното въздържане на народните маси, ще има за резултат насилие и анархия.

Но от Божествена гледна точка, от която са привилегировани да гледат пробудените от Дома на вярата, е различима само суровостта на скръбта, но също благословените резултати, които под Божието провидение, ще се подпомагат от въвеждане на Хилядогодишното Царство. А това е утеха и повече от възнаграждение за всички скърби, защото дори ние или наши най-скъпи може да участваме в него.

Че можем сега да имаме утеха от знанието, а не да бъдем в съмнение и обърканост, като това било целта на дадените ни пророчества за време.Друга цел било, че като представители на това Царство сред хората, ще почувстваме великите диспензационни промени, които стават сега и ще свидетелстваме на света за Божият план и т.н., който макар и неоткрит сега, ще им бъде от голяма полза и постепенно ще им помогне да разпознаят по-добре Господното присъствие във Великият ден на гняв, който се приближава. Друга цел е, че верните, въоръжени и укрепени по такъв начин от Божието Слово да могат да стоят твърдо, когато толкова много ще изпаднат в безверие и различни други измами и заблуди, които скоро ще се стоварят върху Християнският Свят. Друга цел е да даде сила и посочи целият План на вековете, защото общо преживяване е, че докато първият проблясък на милостивия Божий план за благославяне целия свят чрез Църквата през Хилядогодишния век изпълва сърцата и привлича ревността на верните си чеда напълно, все пак , когато усилията им да просветлят други се приема хладно и те намират, че сравнително малцина имат уши да чуят, тенденцията е да се успокоят в тихата радост на скъпоценното знание, като по такъв начин ще си докарат по- малко упор и противопоставяне.

Виждайки естествените ни слабости, Бог предвидил пророчества за време като шпора, за да ни оживи и събуди напълно и ни държи активни в службата му, тъй като сме вече в жътвеното време.  Божественото дело ще ангажира време, служба, мисли на Божиите служители, които сега, подобно на учениците при Първото идване, ще вършат жътвеното дело. ( Йоан 4:35-38). Нека всеки търси да прави онова, което ръцете му намерят да правят, в подчинение на инструкциите на Великият Главен Жътвар. Но с оглед повече подробности за времето и реда на събитията на тази жътва, трябва да препоръчаме на читателят следващият том от тази серия, в който заключенията на настоящите и други пророчества за време са дадени на фокус, а различните предсказани белези и потвърдени свидетелства за присъствието на Господаря и прогреса на делото му, са отбелязани, доказвайки, че последното време настъпило, че дните на очакване на Царството се изпълнили; че очистването на Светилището е осъществено; че Великото жътвено дело е в прогрес; че повторното събиране е очевидно; че битката на Великият ден на Всемогъщият Бог е предстояща; и че пълното установяване на славното Божие Царство в определеното време- края на Времената на езичниците, е безспорно сигурно; и сочейки по- нататък делото на Светиите по времето на жътва;  белязвайки затварянето за  вишното звание и промяна на Светиите, които са живи и останат ; и сочейки също, че Великата Пирамида на Египет е един от Божиите свидетели. (Исая 19:19,20), чието чудесно съобщение е напълно и завършено потвърждение на Божият план на вековете, заедно с времената и сезоните му.

 

Return to Volume Two - Table of Contents

Return to Bulgarian Home Page

Illustrated 1st Volume
in 31 Languages
 Home Page Contact Information