Studies in the Scriptures

Tabernacle Shadows

 The PhotoDrama of Creation

[left.htm]

ИЗСЛЕДВАНЕ НА ПИСАНИЯТА

Пътят на праведния е като виделото на разсъмване,
което все повече светлее, докато настане съвършен ден


Tom 2 - ВРЕМЕТО Е БЛИЗО

(Click on chapter number to go to text.)

Предговор на Издателите

 
СТУДИЯ I

Специални времена и сезони с божествено назначение

СТУДИЯ II

Библейска хронология

СТУДИЯ III

Изпълнение на пророчеството за Първото идване на Христа
СТУДИЯ IV Времената на езичниците

СТУДИЯ V

Начин на връщане и явление на Нашия Господ

СТУДИЯ VI Великият земен юбилей

СТУДИЯ VII

Паралелни диспензации

СТУДИЯ VIII

Човекът на греха- Антихрист
СТУДИЯ IX Човекът на греха- Антихрист
СТУДИЯ Х Времето е близо

 

 

Ще дойдат времена утешителни от присъствието Господно и Той ще ви изпрати Исус Христос... когото трябва да приемат небесата до времето, в което ще се възстанови всичко, що е говорил Господ от века чрез устата на всичките Свои свети пророци

Но вие , братя, не сте в тъмнина,
за да ви постигне Денят Господен като крадец
- Деян. на ап. 3:19-21; 1 Солунци 5:4

 

Международно дружество на изучаващите Библията

1916 г.

 

НА ЦАРЯТ НА ЦАРЕТЕ И ГОСПОД НА ГОСПОДАРИТЕ

ЗА  ПОЛЗА НА ПОСВЕТЕНИТЕ МУ СВЕТИИ

ОЧАКВАЩИ ОСИНОВЕНИЕТО.

-  И НА  -

ВСИЧКИ, КОИТО ПРИЗОВАВАТ ГОСПОДА НА ВСЯКО МЯСТО

ДОМЪТ НА ВЯРАТА,

-  И НА -

СТЕНЕЩОТО ТВОРЕНИЕ, ПЪТУВАЩО И ОЧАКВАЩО

ОТКРИВАНЕТО НА БОЖИИТЕ СИНОВЕ

 

 

СЕ ПОСВЕЩАВА ТОЗИ ТРУД

 

Да просветите всички що е смотрението на тайната, която е била скрита от векове у Бога. Която е преумножил в нас с всяка премъдрост и разум, като ни обади тайната на Своята воля, по своето благоволение, което от по- напред положил в Себе Си; В устроение на изпълнение на времената да съвокупи в Христа всичко, което е  и на небесата, и на земята, в Него (Христа).- Ефесяни 3:4,5,9; 1:8-10

 

--------------------------------------------------

 Авторско право 1889 г.

 

Предговор на Издателите

 

Без съмнение, препечатването на втория том от Изследване на Писанията се дължи на провидението на нашия Господ и ние сме щастливи, че имаме привилегията заедно, с многобройните му приятели, да направим  това. Надяваме се и се молим отново това издание да бъде богато благословено за подпомагане на гладните за истина, за по- добро разбиране на онези черти на пророчествата и Божия план, които разглежда то.

Докато Времето е близо беше публикувана за първи път 25 години преди 1914 г., тя тогава посочила датата, отбелязваща края на времената на езичниците, времето, когато би могло да очакваме да се засвидетелства премахването на езическите управления. Никой не може справедливо да дискредитира  автора, само защото в онзи ранен период, в който писал, не видял ясно продължителността на времето, което щяло да се изисква след 1914 г. за пълното премахване на стария ред на нещата. В предговора, писан през 1916 г., той признава грешката на някои от умозаключенията си, отнасящи се до 1914 г. Ние препечатваме този преговор и препоръчваме да бъде внимателно прочетен.

Днес 1914 г. изпъква като една от най- важните дати в цялата човешка история, защото сега тя определено е призната от изучаващите историята и световната икономика като дата, отбелязваща края на света. Много от царствата,  които процъфтявали преди тази дата, сега са унищожени и единствените, които знаят какъв ще бъде света утре, са онези, които разбират нещо от видението, представено в библейските пророчества. Тази книга помага да се вникне в това видение.  

 

 

  

Предговор на автора

Първото издание на този том бе дадено на обществеността през 1889 г. Оттогава започнаха да се появяват едно след друго издания на различни езици и сега в ръцете на хората  се намират повече от милион и половина екземпляра. Тези цифри са изумителни, когато вземем под внимание колко малко хора днес имат изобщо някаква вяра в Библията като Божие откровение и колко малко са онези, които и да имат вяра в Библията, не разбират пророчествата и хронологията, особено библейската хронология и библейската история на света.

Авторът и издателите имат основателна причина за ликуване, поради постоянно пристигащите доказателства, че  този том се е оказал много полезен за Божия народ във всяка част от изучаването на библията при сравняване  вестта на Божието слово под различни направления и класификации, което се оказва подпомагащо за изучаващия.

 Специално чухме от мнозина, благословени при изучаването, за начина  на Второто идване, в библейско доказателство, изложено в този том, а именно, че нашия Господ никога повече не ще дойде на земята като човек, тъй като е изпълнил напълно мисията си като човешко същество  на земята, когато по Божия милост вкусил смърт  за всяко човешко същество на Голгота. Представените на вниманието на читателите текстове, които доказват, че сега нашия Господ е прославен отдясно на Отца и скоро ще стане Цар на света, са помогнали на мнозина, както свидетелстват писмата им.

Този том не претендира за непогрешимост, нито за някакво пряко вдъхновение от Бога при обясняване на Словото му. Тъкмо напротив- той твърди ,че Божественото откровение е самата Библия. Той се стреми да сравнява подробно библейските доказателства и предлага съвети за значението им.

Боравейки с толкова трудни въпроси, които са рядко докосвани от други, не трябва да изглежда странно, ако някои от направените предположения в този том, не са се изпълнили с абсолютна точност- буквално. Но автора, издателите и хилядите читатели на този том, не се срамуват от представените в него гледища и все още го предлагат на всеки, който се интересува от изучаване на Библията, като много интересен и много полезен за разбиране на Божието Слово.

Представената тук хронология показва, че шестте хилядогодишни големи дни, които започнали с Адам, са завършили и че  седмия голям ден- Хилядата години на Христовото царуване са започнали през 1873 г. Събитията, протекли през тези 43 години, които този том твърди са начало на Милениума, намираме все още напълно потвърждаващи  библейските пророчества така, както са представени тук. През тези 43 години били осъществени почти всички изобретения на нашето време. Шевната машина  е една от първите, която започнала да се усъвършенства преди 43 години. Оттогава насетне се появили всички видове земеделски машини и инструменти, работилница, склад, фабрика и домашни удобства, в изобилие и евтино- чрез човешкото изобретение. Това означава съкращаване на работните часове и премахване потта от лицето, което Библията заявява, че се идентифицира с проклятието.

Напълно реално е да се каже,че през тези 43 години богатството на света нараснало хилядократно.  А като си спомним, че преди тези 43 години лежат шест хиляди години на човешки усилия, изглежда почти чудо, че светът е могъл да осъществи  хиляди пъти повече в миналите 43 години , отколкото в предходните шест хиляди години. Това със сигурност потвърждава напълно твърдението на този том, че вече сме навлезли в Големия Седми Ден и онова, което вече преживяваме като раса е само предвестник на много по-големите благословения, които предстои да настъпят- когато Слънцето на Правдата изгрее с изцеление на лъчите си и разсее всичката тъмнина, невежество и предразсъдъци на света!

Този том излага онова, което авторът проповядвал в продължение на повече от 40 години, че времената на езичниците завършили хронологически в 1914 г. Изразът времената на езичниците в библейската му употреба, означава години или период от време, в който на езическите народи по света щяло да се позволи да имат контрол с последващо отнемане на образното царство от естествения Израел, запълвайки времето между това събитие и установяване на Божието царство в ръцете на Месия чието право е. Йезекиил 21:27

Ние, разбира се, не бихме могли да знаем през 1889 г. дали годината 1914, така ясно означена в Библията като край на временното управление или разрешение за временно управление на езическите народи, би могла да означава, че те са напълно отстранени от властта или дали тяхното временно управление изтича и тяхното отстраняване започва.  Последното ние възприемаме, че е Божията програма; и внезапно през август 1914 езическите царства, обозначени в пророчеството, започнаха голяма битка, която съгласно Библията, ще има за кулминация изцяло събаряне на всички човешки правителства, откривайки пътят за пълното установяване на Царството на Божия Син.

Ние не сме в състояние да видим какво става зад завесата. Ние не сме в състояние да знаем онова, което прогресира под ръководството на прославения ни Господ и членовете на вече прославената му Църква. Мисълта ни е, че някак си Господ ще вземе в свои ръце делата на света понастоящем, така както не е правил в миналите времена. Трябва да знаем, че великото Време на Скръб, което е започнало вече, кореспондира твърде близо  с Божествената декларация относно времето и условията за установяване на Месианското Царство. Сам Господ ни информира, че по времето, когато той вземе голямата си сила и започне да царува, народите ще се разсърдят и ще дойде Божествения Гняв. Малко по-късно ще настъпи времето за съденето на мъртвите и въздаване наградата на Божиите служители, малки и големи, което накрая ще  доведе до унищожение на непоправимите, които биха оказали разложително влияние на земята.- Откровение  21:8

Хората по света знаели за очакванията на Библейските изследователи относно 1914 г. и когато толкова изумително война като тогавашната избухнала, когато ветровете на конфликта започнали да духат с такава ярост и унищожение, хиляди си спомнили какво са чули и прочели за края на времената на езичниците. Хиляди днес успяват да разберат напълно времената, в които живеем. Влиянието е много полезно и вдъхновяващо. Разбирането, че живеем в Господния Ден и че много скоро всичките му светии ще се съберат при него чрез промяната на възкресението, има стимулиращо и окуражаващо влияние върху Библейските изследователи, като ги отделя от света и неговите страхове и амбиции, и насочва очите им към Короната на живота, която Бог е запазил за онези, които го обичат най- много.

Авторът признава, че в тази книга той представя мисълта, че Господните светии могат да очакват да бъдат с него в неговата слава в края на Времената на езичниците. Естествено било да се изпадне в такава грешка, но Господ обърнал това в благословения за своя народ. Мисълта, че цялата Църква ще бъде събрана в слава преди октомври 1914 г., сигурно е имала много стимулиращ и освежаващ ефект върху хиляди, които могат да хвалят Господа даже за грешката. Разбира се, мнозина могат да кажат за себе си, че са благодарни на Бога, че кулминацията на надеждите на Църквата не били достигнати по времето , което очаквахме и че ние като Божий народ имаме по- нататъшни възможности за усъвършенстване в святост и участие с Нашия Господар в по-нататъшното представяне  на Вестта му на неговия народ.

Очевидно нашата грешка не била по отношение завършването на Времената на езичниците. Ние извлякохме погрешно заключение, което обаче не било упълномощено от Божието Слово. Ние видяхме в библията известни паралели между Юдейския и Евангелския век.  Бихме отбелязали, че тези паралели следват номиналните системи за унищожение и в двата случая и че сочат времето за прославата на Новото Създание. Това обяснение ще помогне на читателя, когато изучава Времето е близо. Не се съмняваме , че големите благословения, които дойдоха за мнозина от нас в миналото, ще продължат чрез този том и за хиляди други.  Молитвите на автора са насочени в тази посока.

Бруклин, Ню Йорк                                         Чарлз Ръсел

1-ви октомври 1916 г.

 

СЪДЪРЖАНИЕ

---------------

СТУДИЯ I

Специални времена и сезони с божествено назначение

 Божествено назначени времена и сезони - Защо не са по-ясно заявени - Ще се открият в определеното за това време - Ревностното желание да се узнаят времената и сезоните е препоръчително - Грешки на Адвентистите - Действителната цел на пророчествата за времето - Сегашната ни позиция - Целта на следващите глави

 

СТУДИЯ II

Библейска хронология

Хронологията е необходима за разбиране на пророчеството - В Библията е дадена една необходима дата - От Сътворението на Адам до 1873 г. сл. Хр. изтекли 6000 години - Изложение на Библейската хронология във Велики Периоди - Разгледани в подробности - От Сътворението до деня, в който водите на Потопа изсъхнали -  До завета с Авраам - До даването на Закона - До разделянето на Ханаан между племената - Период на Съдиите - Период на Царете - Период на Запустението -  До 1873 г. сл. Хр. - Къде Хронологията се различава от тази на епископ Ушер, отбелязана в английските ни библии - Истинска рождена дата на нашия Господ 

 

СТУДИЯ III

Изпълнение на пророчеството за Първото идване на Христа

Дан. 9:23-27

Седемдесетте седмици на Данаиловото пророчество- Събития, предсказани, за да се разгласят в това време- Времето за идването на Месия и установения принцип и начина, по който то е посочено Ключ към други пророчески времена -  Времето за Разпятие посочено Специалната милост към Израел като народ- съкратена справедливо, но продължила индивидуално   Помазване на Пресветия -  Скръб върху  Запустителя

 

СТУДИЯ IV

Времената на езичниците

Какво са Времената на езичниците Началото им; Продължителността им; Краят им- 1914 г.сл. Хр. Съпътстващи събития Събития, които ще последват Буквално и символично време Забележителен образ Сегашни значения Божието царство ще премахне езическото управление Затова е организирано преди краят му- преди 1914 г. Защо му се противопоставят езическите царства Кога и защо всички накрая ще го приемат с радост Желаното на народите ще дойде

 

СТУДИЯ V

Начин на връщане и явление на Нашия Господ

Хармония в начина на Второто Идване на Нашия Господ с други черти на Божествения план как и кога Църквата ще го види Как и кога славата на Нашия Господ ще се открие, та всяка плът купно да я види Очевидно противоречащи твърдения хармонизирани Той идва като крадец Не с външен изглед И все пак с вик С гласове И със звук на силни тромпети Той ще бъде разкрит в ярки пламъци,  отмъщавайки И все пак Той ще дойде по същия начин както си отиде  - Показана е важността на пророческото време във връзка с това Хармония на настоящите индикации

 

СТУДИЯ VI

Великият земен юбилей

Време за възстановяване на всичко предсказано от Мойсей Датата на започването им- посочена Не могат да започнат преди да дойде Великият Възстановител Доказателство от Закона Потвърждаващо свидетелство от пророците Логически заключения, извлечени от това, разгледани по отделно и заедно Хармония на настоящите индикации

 

СТУДИЯ VII

Паралелни диспензации

Юдейският век образ на Евангелския век Забележителен паралелизъм или съответствие между двете диспензации И все пак те са отделни Превъзходство на Християнската епоха , първообразът -  Израел по плът и Израел по дух- противоположни Забележителни паралелни изследвания Паралели на времето отбелязани специално Период на милост към Израел по плът Време на отсичането им от милост пророчествата сочат, че периода на лишаване от благоразположение е равен на периода на благоразположение Апостолско свидетелство, че периода им на лишаване от благоразположение е период за призоваване на Духовния Израел Така е посочено непряко, но ясно продължителността на Евангелския век Хармония на Библейската Хронология, Свидетелството на Юбилея,  Времената на езичниците и други пророчества с уроците от тези паралели, на които не е отговорено убедително и задоволително

 

СТУДИЯ VIII

Първо ще дойде Илия

Какво е отношението на това важно пророчество към Второто идване Частично и образно изпълнение в Йоан Кръстител Действителното изпълнение Видението на Святата планина Забележителни съответствия между образния Илия и първообразния Илия Времето е близо Перспективата Приемникът на Илия- Елисей

 

СТУДИЯ IX

Човекът на греха- Антихрист

Антихриста трябва да се развие, открие и помете преди да настъпи Господния Ден Противоположни гледища по разглеждания въпрос Пророческо очертание Раждане на Антихриста Бързото му развитие Историческата картина и Библейското описание се съгласуват Царството му е фалшиво Главата и устата му са забележителни Неговите големи надути богохулни думи Богохулните му учения Той преодолява светиите на Всевишния Хилядогодишното му царуване  - Антихриста е поразен с меча на Духа Последната битка  и край

 

СТУДИЯ Х

Времето е близо

Нищо не се намесва Установяване на Христовото Царство, дело, което прогресира и сега Свидетелството на пророчеството съвпада Мъдрите със светска мъдрост виждат много Наблюдаващите Светии виждат по- определено Важността всички да имат очи, отворени в правилното направление

 

 

Return to Bulgarian Home Page

 

Illustrated 1st Volume
in 31 Languages
 Home Page Contact Information