Studies in the Scriptures

Tabernacle Shadows

 The PhotoDrama of Creation

 

Cienie Przybytku

"Lepszych Ofiar"

Podręcznik

DLA

KRÓLEWSKIEGO KAPŁAŃSTWA

 

Przedrukowano w 1992 r.

 

Wydawnictwo "Na Straży"

Zrzeszenie Wolnych Badaczy Pisma Świętego

ul. św. Filipa 13/16

31-150 Kraków

 

Królowi Królów i Panu Panów

 

dla pożytku

 

JEMU OFIAROWANYCH ŚWIĘTYCH

 

WYCZEKUJĄCYCH PRZYSPOSOBIENIA SYNOWSKIEGO

 

– oraz –

 

"WSZYSTKIM, KTÓRZY WZYWAJĄ IMIENIA PAŃSKIEGO"

 

"DOMOWNIKOM WIARY"

 

– oraz –

 

wzdychającemu i cierpiącemu stworzeniu, oczekującemu

 

objawienia się synów Bożych,

 

TĘ PRACĘ POŚWIĘCONO 

 

A iżby wszyscy poznali, “jaka była społeczność onej tajemnicy zakrytej od

wieków w Bogu". "Którą hojnie pokazał przeciwko nam we wszelkiej

mądrości i roztropności, oznajmiwszy nam tajemnicę woli swojej

według upodobania swego, które był postanowił w samym

sobie, aby w rozrządzeniu zupełności czasów

w jedno zgromadził wszystkie

rzeczy w Chrystusie".

 

Efez. 3:4,5,9; 1:8-10

 

Napisane w 1881 roku przez C.T. Russella

 

PRZEDMOWA

Pierwsze wydanie tej książki ukazało się w roku 1881 i dzięki błogosławieństwu Pana okazało się być dużą pomocą dla tych, dla których było ono szczególnie przeznaczone – dla Królewskiego Kapłaństwa. Wielu z nich stwierdziło, że był to palec Boży wskazujący im w Starym Testamencie takie obrazy i figury, których nigdy wcześniej nie dostrzegali. W ten sposób prowadziło ich to drogą samoofiarowania, pokazując im prawdziwe znaczenie biblijnych oświadczeń – “Stawiajcie wasze ciała ofiarą żywą”, “Dopełniajmy ostatków ucisków Chrystusowych”, “Jeśli z nim cierpimy, z nim też królować będziemy”, “Wynijdźmyż tedy do niego za obóz, nosząc urąganie jego” – a także wielu innych wersetów, które wykazują związek Pana i Jego ludu zarówno “w cierpieniach teraźniejszego czasu, jak i w chwale, która ma nastąpić”.

Autor raduje się z tego i prosi o Boskie błogosławieństwo również na to nowe wydanie, które okazało się niezbędne, aby zaspokoić potrzeby czytelników. Pragnieniem naszym było także, aby forma tej książki była przystosowana do serii Wykładów Pisma Świętego – ponieważ można ją uważać za dodatek i dalszy ciąg piątego tomu tego dzieła, wydany osobno dla wygody czytelników. Oprócz tych zmian redakcyjnych, dodania jednego rozdziału i kilku uzupełnień wprowadzonych w celu wyjaśnienia pewnych zagadnień, innych zmian nie ma. Żadne szczególne poprawki nie wydawały się możliwe ani potrzebne.

Wyrozumienie zagadnień przedstawionych w tej książce wydaje się być kierowane z nieba, “otrzymane od Boga” w czasie, kiedy światło było bezwzględnie konieczne dla pełnego i jasnego przedstawienia Planu Wieków. Ci, którzy otrzymali błogosławieństwo z treści zawartych w tej książce, a także ci, którzy, jak ufamy, otrzymają podobne błogosławieństwo w przyszłości, mogą cieszyć się, że są również “wyuczeni od Boga”; autor starał się udowodnić każde stwierdzenie za pomocą Słowa Bożego i nie mówić nic od siebie. To, co otrzymał od Pana przez Jego Słowo i przez Ducha, przedstawił – wraz z dowodami – wszystkim, którzy mają uszy ku słuchaniu.

Uważny czytelnik rozpozna, że jeżeli zastosowanie obrazów i figur, przedstawione tutaj, jest poprawne, to potwierdzają one cały Plan Wieków – usprawiedliwienie, uświęcenie i uwielbienie najpierw dla Kościoła, a potem restytucję dla wszystkich z narodów ziemi, którzy będą chcieli z niej skorzystać. Jakże chwalebną Ewangelię otwiera nam ten klucz!

Drogi Czytelniku! Jeżeli przedstawione poniżej zagadnienia uznasz za prawdziwe, to powinny one pobudzić twoją energię i gorliwość do poświęcania ziemskich spraw, aby zdobyć nagrodę wysokiego powołania – abyś stał się jednym z królewskich kapłanów, którzy wkrótce połączą się z “Arcykapłanem wyznania naszego” w wielkim dziele błogosławienia wzdychającego rodzaju ludzkiego. Jeżeli prawdy te okażą się dla Ciebie błogosławieństwem i staniesz się uczestnikiem ich ducha, to zapewne przekażesz ten kielich orzeźwienia innym, którzy potrzebują go dla pobudzenia swoich omdlewających serc. A jeżeli chcesz współpracować w tej służbie, to wiedz, że wszystko zostało tak zorganizowane, aby można było nabyć te broszury po bardzo niskiej cenie – na tuziny lub na setki. Każdy, kto otrzymuje pokarm ze stołu Pańskiego, ma przywilej udziału w tej służbie – jako “pomocnik Boży”.

Miłujący was brat i sługa w Chrystusie

Charles T. Russell

 

Spis Tresci - Prezedmowa - Rozdzial 1 - Rozdzial 2 - Rozdzial 3 - Rozdzial 4Rozdzial 5 - Rozdzial 6 - Rozdzial 7 - Rozdzial 8Index

 

 

Return to Polish Home Page

 

Illustrated 1st Volume
in 31 Languages
 Home Page Contact Information