Studies in the Scriptures

Tabernacle Shadows

 The PhotoDrama of Creation


MUTATΣ
A
SZENTIRΑS IDΙZΙSEIHEZ

Tαjιkoztatαsul jelezzόk, hogy a biblia-versek utαni szαmok nem az oldalak, hanem a paragrafusok szαmαt jelφlik, miιrt is a biblia-versek a jelzett paragrafusokban keresendők.

I. MΣZES 

12:3 ……………….....102
22:17 ……………….....53

II. MΣZES 

12:22………………....301
16:32………………....270
24:6,3……………….... 13
25-27…………………... 5
25:40…………………... 3
26:32………………... 248
26:36,37……......137,247
27:11-17…………......246
27:21………………....252
28……………………....45
28:48…………………....3
28:4…………………....46
28:26-28……………....59
29:4………………......137
29:10,22…………......137
29………………….......45
29:32………………....137
29:42………………....147
30:7,8……………......252
30:18…………….......137
30:25-33, 38…….…....43
30:30………………......67
35:17……………......1.37
35:40………………..…..5
36:37………………....137
38:29,30,31……….....137
40:5,6……………......137

III. MΣZES 

1:3……………….137,220
5:15-19……………….228
6:1-7………………….228
6:9,12,13…………….222
6:25,29……………....234
6:30………………… .228
7:11-13……………….226
7:11-18,30-34……….224
7:19-21……………….225
8:14-33………………...76
8:17…………………....78
8:18,22………………...79
8:23,24………………...80
8:30…………………....85
8:31,32………………...86
8:33,35,36……………..87
9:6,7…………………...91
9:7-14………………….95
9:15-18………………...98
10:1,2…………………...3
10:1-7……………….....74
10:7…………………....70
12:6…………………...137
14:4,9………………...201
16: ……………...137,118
16:3,5………………...173
16:3,6,11-23………....127
16:14………………....135
16:14,15……………...143
16:15………………....150
16:16………………....157
16:20,22……………...160
16:26………………....186
16:27………………....132
16:28………………....184
24:3…………………..252
25:23…....................264

IV. MΣZES 

3:17…………………..254
3:23-38……………....256
3:26…………………..137
4:5-6………………....183
4:15,16……………....182
4:15-20………………....3
6:13-18……………....137
17: …………………...273
17:8…………………..270
17:13…………………....3
18:10………………....183
18:23………………....257

V. MΣZES 

18:15………………....198
31:24………………....270

I. SΑMUEL 

4:4………………….....279

II. SΑMUEL 

6:6……………………....3
7:6……………………....3

I. KIRΑLYOK 

7:20-32………………...51

II. KIRΑLYOK 

13:11………………....252

ESZTER

9:26………………….....51

JΣB

37:17………………....281
37:23………………....281

ZSOLTΑROK

17:5 ……………….....155
40:8,9 ………………....60
45:16 ………………...298
45:17 ………………...261
49:8 ……………….....194
51:7 …...…………......301
51:18,19 ………….....220
51:21 ………………...220
69:8-10 ……………...144
80:8 ………………......51
80:1 ………………....279
89:1 ………………....281
110:4 ………………....49
133:2 ………………....69

ΙSAIΑS

2:4………………......266
9:6………………......238
37:16…...................279
27:2-6………………...51
40:5………………....103
53:2………………....116
56:1………………....281
66:1………………......90
60:2………………....106
60:13………………..190

JEREMIΑS

2:21……………….......51
12:10……………….....51
23:6……………….....238
33:16………………...238

HOSEΑS

9:11.12…................266
10:1………………......51
14:5-7………………...51

JOEL

2:28……………….....202

ZAKARIΑS

6:13……………….......49

MΑTΙ

5:8……………….......205
5:11……………….....146
5:18……………….........4
10:42………………....213
11:11………………....297
12:4……………….......29
26:28…......................54

LUKΑCS

3:22……………….......40
3:38……………….....104
4:1……………….........67
16:1-8…...................213
17:26-30…...............210
22:42………………...123

JΑNOS

1:14………………....116
1:18………………....208
1:32………………......67
3:2………………......113
3:5,8,13….................30
3:34………………......67
5:29………………....263
6:38………………....257
8:19………………....208
10:9………………......18
11:42………………...267
14:6………………......18
14:7……………….....208
14:10,24…...............123
15:2……………….....164
15:7……………….....267
17:9,21….................288
19:30………………...133
20:22,23…...............231

CSELEKEDETEK

3:22,23…...........112,193
10:38….................4.0,67
15:16,17…................266
15:26…
……………....260
17:31…
……………....201

RΣMABELIEK

2:7……………….........42
3:10……………….....194
3:25,26….................282
5:1……………….........27
6:11……………….....119
7:4……………….......237
8:1……………….......271
8:1,4………………......63
8:4………………....62,83
8:9……………….......181
8:17…....110,141,206,38
8:19-22…..........104,204
8:29……………..…...155
11:28………………...266

 I. KORINTHUSBELIEK

2:14………………20,252
3:5………………......164
5:5…..........164,168,260
9:27………………....164
10:16………………....54
11:3…........239,279,288
15:21………………..115
15:44………………..134
15:50………………....30

 II. KORINTHUSBELIEK

1:7……………….......110
4:4……………….......106
4:7……………….......247
4:10……………….....110
4:11……………….....206
4:18……………….....207
5:17……………….....240

GALATABELIEK

2:20……………......152
3:8,16,29… 55,102,198
3:19……………....... 59
3:28……………......240
4:4-7…………….......71
4:22-31……………...55

EFΙZUSBELIEK

1:3…………….............29
1:3,4,6…………….......93
1:6……………............85
1:13,14…………...68,120
1:14……………...........77
1:22,23……………......65
2:6……………............29
3:21…………….........227
4:11,12……………....239
4:30……………...........68
5:23…………….........229
5:23-28……………....235
5:26……………..........44

FILIPPI

2:9………………........118
2:16………………......249
3:10…1……………......10

KOLOSSZΙBELIEK

1:24…78,92,104,110,153
1:24,26………………...94
1:26………………......291
2:17………………..........1
3:4………………........206

II. THESSZALΣ-
NIKABELIEK
 

1:8……………….........207
1:7,8………………......212
2:14……………….........93

 I. TIMOTHEUS

2:2………………........219
2:5,6……………….....115
2:6………………........265
2:12………………......239
4:10………………......212
6:16…..........207,208,268

 II. TIMOTHEUS

1:10……………….......42
2:12…...37,42,89,93,110

ZSIDΣK

1:3…........... 134,155,158
1:3,4……………….....118
2:11………………......173
2:9………………........207
2:10………………........92
2:15…................140,165
3:1…..........27,36,39,113
4:1…...................74,146
4:14……………….......36
5:8 ………………......128
5:10……………….....111
6:19……………….......26
6:4-6………………......73
7:17……………….......49
7:27……………….....113
8:5………………........3,1
9:2,3………………....269
9:4……………….........16
9:6,7………………....180
9:6……………….......252
9:13……………….....292
9:19……………….....301
9:27,28….................199
9:24……………….....135
9:23……………….......34
10:1……………….........1
10:1-12………………....1
10:7……………….....257
10:7,9,14…..............121
10:20….................25,26
10:39……………….....37
11: …................295,299
11:5……………….....261
11:32-38…...............295
11:39,40…...............296
12:2…...............118,207
13:11….............167,233
13:11-13…...............149
13:13…....................139

JAKAB

1:18………………........24
5:10………………......261
5:20………………......146

 I. PΙTER

1:2……………….........38
1:11……………….........1
1:19………………......135
1:20………………......286
2:5………………...29,267
2:9……………….........27
2:23………………......146
3:18………………......134
4:13………………......110
5:1,10………………...110

 II. PΙTER

1:4….........20,71,152,154
1:19……………...…....253
2:22……………….......161

 I. JΑNOS

1:7………………........246
2:2……………….....34,77
2:27………………........69
3:2………………....25,155
3:9……………….........125
5:16……………….........73
5:19……………….......106

JELENΙSEK

1:11………………......250
1:20…..........250,274,276
2:17….................274,276
3:11……………….......290
3:21……………….......205
5:10……………….........36
4:14,15………………..167
7:9,13-17….........260,164
8:3………………........267
13:7………………......113
15:3……………….74,281
19:7………………......249
20:6…................25,69,89
20:9,13-15……….......226
21:3-5………………...189

 

Tartalom - Előszσ - Fejezet 1 - Fejezet 2 - Fejezet 3 - Fejezet 4
Fejezet 5
- Fejezet 6 - Fejezet 7
Mutat
σ

Return to Hungarian Home Page

Illustrated 1st Volume
in 31 Languages
 Home Page Contact Information