Studies in the Scriptures

Tabernacle Shadows

 The PhotoDrama of Creation


FOTO-DRAMA

CREAŢIEI

 

Istoria a 49,000 de ani
comentată şi ilustrată

 

Revelaţia divină, Biblia,
este înţelepciunea de sus,
cea mai nobilă ştînţă
şi cea mai bună instruire

 

Traducere din limba engleză

Titlul original:
Scenario of the Photo-Drama of Creation
Scrisă de Charles Taze Russell
Apărută în 1914

 

PREFAŢĂ

Anul 1914 nu va fi uitat niciodată. Atunci a izbucnit un război fără precedent in istorie. În acelaşi an a mai avut loc un eveniment deosebit: premiera filmului FOTO-DRAMA CREAŢIEI. Prezentat în Statele Unite ale Americii, Canada şi Europa de Vest, Foto-drama creaţiei s-a menţinut timp îndelungat în clasamentul succesului la public. Succesul s-a datorat atât mesajului cât şi realizării tehnice a filmului. Noutatea consta în combinaţia sunetului şi culorii cu imaginile statice şi în mişcare.

Mesajul filmului s-a păstrat în această carte, publicată tot în 1914. Cartea a fost editată şi reeditată în mai multe limbi. Până la acea dată nu mai fusese prezentată o explicaţie biblică atât de cuprinzătoare a istoriei umane. Ea a prezis că zilele noastre vor fi un „timp de strâmtorare cum n-a mai fost de când sunt popoarele” (Daniel 12:1; Matei 24:21, 22). Arnold Toynbee, decanul istoricilor contemporani, a caracterizat timpul nostru ca „un timp de strâmtorare fără precedent”. Timpul acesta de strâmtorare va introduce „Vârsta de Aur” a istoriei omenirii.

Conţinutul acestei cărţi se regăseşte amplu argumentat şi justificat în cel mai cuprinzător studiu biblic existent astăzi - o serie de şase volume de Studii în Scripturi, scrise de acelaşi autor, celebrul pastor Ch. T. Russell.


Sperăm că această a treia ediţie românească a FOTO-DRAMEI CREAŢIEI va avea acelaşi efect benefic asupra cititorilor ca şi ediţiile precedente, contribuind la creşterea reverenţei faţă de Tatăl nostru ceresc, care a făcut prin Fiul Său preaiubit pregătiri atât de mărinimoase pentru familia umană.

Editorii, 2003

 

 

 

          Next>

Page: Foreword - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10  - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 - 31 - 32 - 33 - 34 - 35 - 36 - 37 - 38 - 39 - 40 - 41 - 42 - 43 - 44 - 45 - 46 - 47 - 48 - 49 - 50 - 51 - 52 - 53 - 54 - 55 - 56 - 57 - 58 - 59 - 60 - 61 - 62 - 63 - 64 - 65 - 66 - 67 - 68 - 69 - 70 - 71 - 72 - 73 - 74 - 75 - 76 - 77 - 78 - 79 - 80 - 81 - 82 - 83 - 84 - 85 - 86 - 87 - 88 - 89 - 90 - 91 - 92 - 93 - 94 - 95 - 96 - 97 - 98 

Please mailto:day7000@sbcglobal.net for permission to use artwork.

Return to Romanian Home Page

 

Illustrated 1st Volume
in 31 Languages
 Home Page Contact Information